Iskalnik

Občina:
Kategorija:
Stanje:
Tip:
Površina:

Prijava

BAZA POSLOVNO INVESTICIJSKIH NEPREMIČNIN SAVINJSKE REGIJE

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije je v začetku letu 2011 pristopila k izvajanju mednarodnega projekta Polyinvest. K sodelovanju smo pristopili z namenom, da izvedemo inventarizacijo poslovnih prostorov in zemljišč v Savinjski regiji in da s spletno predstavitvijo teh informacij izboljšujemo njihovo izkoriščenost ter spodbudimo zanimanje za razvojne investicije v regijo.
Kot nadgradnjo projekta Polyinvest smo z bazo podatkov vzpostavili regijski informativni spletni portal Poslovne nepremičnine v Savinjski regiji. Portal vsebuje uporabne poslovne informacije o razpoložljivosti in karakteristikah nepremičnin v regiji.

Informativni spletni portal je za vnos podatkov dostopen vsem, ki imajo na območju Savinjske regije v lasti poslovno nepremičnino in jo želijo oddajati ali prodati. Portal namenjamo v pomoč poslovnim odločitvam investitorjev, ki lahko na enem mestu pridobijo podatke o razpoložljivosti nepremičnin v Savinjski regiji.

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije z informativnim spletnim portalom omogoča izboljšanje izkoriščenosti razpoložljivih poslovnih nepremičnin v Savinjski regiji. V vlogi subjekta spodbujanja razvoja v Savinjski regiji bomo kot skrbniki baze podatkov to projektno nalogo izvajali v javnem interesu. Ponudnikom nepremičnin bomo zagotavljali poslovno objavo na spletni strani portala, zainteresiranim investitorjem pa s tem ponujali celovite informacije o priložnostih in možnostih investiranja za njihov in za razvoj Savinjske regije.

  • Komunalno opremljene gradbene parcele v stanovanjski coni Grajski log II na Proseniškem